Jaunumi / News

Grāmatsējēju grupas izstāde “Izlasīta grāmata” Liepājas muzejā. Atklāšana 15.03.2024. plkst. 17.00

Book binding group exhibition “A Read Book” in the Liepāja Museum from 15.03.2024.

_________________________________________

Izrāde “Baltiešu armija” (pēc E. Ozoliņa piezīmju motīviem) Latvijas Nacionālajā teātrī. Pirmizrāde 31. 03. 2023.

The play “Army Of Baltics” (based on drawings and texts by artist Edgars Ozolins) in Latvian National Theatre. Opening 31. 03. 2023.

_________________________________________

Solo izstāde “Māksla pieder tautai” izstāžu telpā AMINORI no 27. 03. – 28. 04. 2023., Rīga.

Solo exhibition “Art Belongs To People” in exhibition space AMINORI. 27. 03. – 28. 04. 2023., Rīga.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/vai-maksla-pieder-tautai-izstade-jauta-makslinieks-armins-ozolin.a174789/

________________________

7 attēli kalendāram “Tavs ikdienas vīrietis. 2023”, galerija MOOIMAN. ISBN 978-90-77957-394

7 graphics for gallery MOOIMAN “Your Daily Male 2023” calendar.

________________________

Ar Ķekavas pagasta Kultūras centra atbalstu izdots albums “Zināmais un nezināmais Edgars Ozoliņš. Darbi no Ķekavas novadpētniecības muzeja krājuma” (ISBN 978-9934-23-253-4), 2021. Izdevējs Ķekavas novadpētniecības muzejs. Metiens 240 eksemplāri, nav pārdošanā.

Album “Known and unknown Edgars Ozoliņš. Works from collection of Ķekava Local History Museum”, 240 copies, not for sale, 2021.

________________________

400 eksemplāros izdots buklets “Ķekava un ilustrators, karikatūrists Edgars Ozoliņš”, izstāde “Vienmēr ar humoru un mīlestību! Edgaram Ozoliņam – 90” Ķekavas novadpētniecības muzejā, 2020.

The new exhibition “Always with humor and love!” in Kekava Local History Museum – April 30th, 14.00, the booklet – “Kekava and Edgars Ozolins” is printed in 400 copies, 2020.

________________________

Darbu sērija “1919” Daugavgrīvas cietoksnī, Lāčplēša dienai veltītā izstādē. Darbs veidots ar AKKA – LAA stipendiju “Jauna darba radīšanai”. Druka  – MAGNUM NT. 2019.

“1919” was supported by Copyright and Communication Consulting Agency / Latvian Authors Association. Printed by MAGNUM NT. 2019.

________________________

Mana grāmatas versija grupas izstādē “Mazais princis” Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Tartu Papīra un drukas muzeja limitēts izdevums, 2018

My version of “The Little Prince” in a group exhibition,Tallinn University Academic Library. Limited edition by Tartu Paper and print museum, 2018

________________________

Dizains Hildas Vīkas romāna “Dobeles karalis” pirmpublicējumam (izd. Dobeles novadpētniecības muzejs), 2018. Metiens 300 eks., iegādājama tikai muzejā. ISBN 978-9934-19-686-7

Design for the first publication of a novel “The King of Dobele” by Hilda Vīka (publ. Dobele museum), 2018. Only 300 copies, available only in museum.

__________________________

Dizains interaktīvajam displejam E. Ozoliņa pastāvīgajai ekspozīcijai Ķekavas novadpētniecības muzejā, 2016

Design for the interactive display in E. Ozolins permanent exhibition in Kekava museum, Latvia, 2016

film_eo

__________________________

Kristo darba “Peldošās piestātnes” apmeklējums, 2016

Visiting Christo’s “The Floating Piers”, 2016

__________________________

“Tikums un netikums ir tikai krāsas” – grupas darbu izstāde MĀKSLAS STACIJĀ, Dubultos, 12.12.2015. – 14.02.2016. Izstāde tapusi Latvijas Rakstnieku savienības programmas “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros. Īpašs paldies Edgaram Eriksonam, Uldim Timoško. Recenzija: V. Vējš “Kopā ar vilciena biļeti”, žurnāls STUDIJA (nr. 106)

“Virtue and vice are nothing but colours” – group exhibition  in ART STATION, Dubulti, 12.12.2015. – 14.02.2016. The project was developed within the programme “Those who change will last” of the Latvian Society of Writers. Special thanks to Edgars Eriksons, Uldis Timoško. Review: V. Vējš “Along a train ticket”, STUDIO magazine (nr. 106)

Dubulti_4

__________________________

moiman

7 attēli kalendāram “Tavs ikdienas vīrietis. 2016”, galerija MOOIMAN. ISBN 978-90-77957-257

7 graphics for gallery MOOIMAN “Your Daily Male 2016” calendar.

__________________________

zelmenis1

Vāka dizains Jāņa Zelmeņa grāmatai “Turības svārsts”, 2015

Cover design for “Pendulum Of Whealth” by Jānis Zelmenis, 2015

__________________________

muzejgramata

Vāka dizains Tomislava Šolas grāmatai “Še mūžība vairs nemājo”, 2015

Cover design for “Eternity Does Not Live Here Anymore” by Tomislav Šola, 2015

__________________________

kartina2014

“Skatpunkts. Daugavgrīvas cietoksnis” – pastkarte BOLDERĀJAS GRUPAI, 2014

“An Aspect. Daugavgrīva Fortification” – a postcard for BOLDERAJA GROUP, 2014