Jaunumi / News

400 eksemplāros izdots buklets “Ķekava un ilustrators, karikatūrists Edgars Ozoliņš”, izstādes “Vienmēr ar humoru un mīlestību! Edgaram Ozoliņam – 90” atklāšana 30. aprīlī plkst. 14.00 Ķekavas novadpētniecības muzejā, 2020.

The new exhibition “Always with humor and love!” opening in Kekava region museum – April 30th, 14.00, the booklet – “Kekava and Edgars Ozolins” is printed in 400 copies, 2020.

Darbu sērija “1919” Daugavgrīvas cietoksnī, Lāčplēša dienai veltītā izstādē. Darbs veidots ar AKKA – LAA stipendiju “Jauna darba radīšanai”. Druka  – MAGNUM NT. 2019.

“1919” was supported by Copyright and Communication Consulting Agency / Latvian Authors Association. Printed by MAGNUM NT. 2019.

Mana grāmatas versija grupas izstādē “Mazais princis” Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Tartu Papīra un drukas muzeja limitēts izdevums, 2018

My version of “The Little Prince” in a group exhibition,Tallinn University Academic Library. Limited edition by Tartu Paper and print museum, 2018

________________________

Dizains Hildas Vīkas romāna “Dobeles karalis” pirmpublicējumam (izd. Dobeles novadpētniecības muzejs), 2018. Metiens 300 eks., iegādājama tikai muzejā.

Design for the first publication of a novel “The King of Dobele” by Hilda Vīka (publ. Dobele museum), 2018. Only 300 copies, available only in museum.

__________________________

Dizains interaktīvajam displejam E. Ozoliņa pastāvīgajai ekspozīcijai Ķekavas novadpētniecības muzejā, 2016

Design for the interactive display in E. Ozolins permanent exhibition in Kekava museum, Latvia, 2016

film_eo

__________________________

Kristo darba “Peldošās piestātnes” apmeklējums, 2016

Visiting Christo’s “The Floating Piers”, 2016

__________________________

“Tikums un netikums ir tikai krāsas” – grupas darbu izstāde MĀKSLAS STACIJĀ, Dubultos, 12.12.2015. – 14.02.2016. Izstāde tapusi Latvijas Rakstnieku savienības programmas “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros. Īpašs paldies Edgaram Eriksonam, Uldim Timoško. Recenzija: V. Vējš “Kopā ar vilciena biļeti”, žurnāls STUDIJA (nr. 106)

“Virtue and vice are nothing but colours” – group exhibition  in ART STATION, Dubulti, 12.12.2015. – 14.02.2016. The project was developed within the programme “Those who change will last” of the Latvian Society of Writers. Special thanks to Edgars Eriksons, Uldis Timoško. Review: V. Vējš “Along a train ticket”, STUDIO magazine (nr. 106)

Dubulti_4

__________________________

moiman

7 attēli kalendāram “Tavs ikdienas vīrietis. 2016”. Galerija MOOIMAN.

7 graphics for gallery MOOIMAN “Your Daily Male 2016” calendar.

__________________________

zelmenis1

Vāka dizains Jāņa Zelmeņa grāmatai “Turības svārsts”, 2015

Cover design for “Pendulum Of Whealth” by Jānis Zelmenis, 2015

__________________________

muzejgramata

Vāka dizains Tomislava Šolas grāmatai “Še mūžība vairs nemājo”, 2015

Cover design for “Eternity Does Not Live Here Anymore” by Tomislav Šola, 2015

__________________________

kartina2014

“Skatpunkts. Daugavgrīvas cietoksnis” – pastkarte BOLDERĀJAS GRUPAI, 2014

“An Aspect. Daugavgrīva Fortification” – a postcard for BOLDERAJA GROUP, 2014