Jaunumi / News

Grāmatsējēju grupas izstāde “Izlasītas grāmatas” Liepājas muzejā. 15. 03. – 28. 04. 2024.

Bookbinders exhibition “Selected books” in the Liepāja Museum. 15. 03. – 28. 04. 2024.

https://www.liepajasmuzejs.lv/lv/aktualitates/1913-foto-liepajas-muzeja-atklata-gramatu-originalsejumu-izstade

 

_________________________________________

Solo izstāde “Māksla pieder tautai” izstāžu telpā AMINORI no 27. 03. – 28. 04. 2023., Rīga.

Solo exhibition “Art Belongs To People” in exhibition space AMINORI. 27. 03. – 28. 04. 2023., Rīga.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/vai-maksla-pieder-tautai-izstade-jauta-makslinieks-armins-ozolin.a174789/

________________________

7 attēli kalendāram “Tavs ikdienas vīrietis. 2023”, galerija MOOIMAN. ISBN 978-90-77957-394

7 graphics for gallery MOOIMAN “Your Daily Male 2023” calendar.

________________________

Ar Ķekavas pagasta Kultūras centra atbalstu izdots albums “Zināmais un nezināmais Edgars Ozoliņš. Darbi no Ķekavas novadpētniecības muzeja krājuma” (ISBN 978-9934-23-253-4), 2021. Izdevējs Ķekavas novadpētniecības muzejs. Metiens 240 eksemplāri, nav pārdošanā.

Album “Known and unknown Edgars Ozoliņš. Works from collection of Ķekava Local History Museum”, 240 copies, not for sale, 2021.

________________________

400 eksemplāros izdots buklets “Ķekava un ilustrators, karikatūrists Edgars Ozoliņš”, izstāde “Vienmēr ar humoru un mīlestību! Edgaram Ozoliņam – 90” Ķekavas novadpētniecības muzejā, 2020.

The new exhibition “Always with humor and love!” in Kekava Local History Museum – April 30th, 14.00, the booklet – “Kekava and Edgars Ozolins” is printed in 400 copies, 2020.

________________________

Darbu sērija “1919” Daugavgrīvas cietoksnī, Lāčplēša dienai veltītā izstādē. Darbs veidots ar AKKA – LAA stipendiju “Jauna darba radīšanai”. Druka  – MAGNUM NT. 2019.

“1919” was supported by Copyright and Communication Consulting Agency / Latvian Authors Association. Printed by MAGNUM NT. 2019.

________________________

Mana grāmatas versija grupas izstādē “Mazais princis” Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Tartu Papīra un drukas muzeja limitēts izdevums, 2018

My version of “The Little Prince” in a group exhibition,Tallinn University Academic Library. Limited edition by Tartu Paper and print museum, 2018

________________________

Dizains Hildas Vīkas romāna “Dobeles karalis” pirmpublicējumam (izd. Dobeles novadpētniecības muzejs), 2018. Metiens 300 eks., iegādājama tikai muzejā. ISBN 978-9934-19-686-7

Design for the first publication of a novel “The King of Dobele” by Hilda Vīka (publ. Dobele museum), 2018. Only 300 copies, available only in museum.

__________________________

Dizains interaktīvajam displejam E. Ozoliņa pastāvīgajai ekspozīcijai Ķekavas novadpētniecības muzejā, 2016

Design for the interactive display in E. Ozolins permanent exhibition in Kekava museum, Latvia, 2016

film_eo

__________________________

Kristo darba “Peldošās piestātnes” apmeklējums, 2016

Visiting Christo’s “The Floating Piers”, 2016

__________________________

“Tikums un netikums ir tikai krāsas” – grupas darbu izstāde MĀKSLAS STACIJĀ, Dubultos, 12.12.2015. – 14.02.2016. Izstāde tapusi Latvijas Rakstnieku savienības programmas “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros. Īpašs paldies Edgaram Eriksonam, Uldim Timoško. Recenzija: V. Vējš “Kopā ar vilciena biļeti”, žurnāls STUDIJA (nr. 106)

“Virtue and vice are nothing but colours” – group exhibition  in ART STATION, Dubulti, 12.12.2015. – 14.02.2016. The project was developed within the programme “Those who change will last” of the Latvian Society of Writers. Special thanks to Edgars Eriksons, Uldis Timoško. Review: V. Vējš “Along a train ticket”, STUDIO magazine (nr. 106)

Dubulti_4

__________________________

moiman

7 attēli kalendāram “Tavs ikdienas vīrietis. 2016”, galerija MOOIMAN. ISBN 978-90-77957-257

7 graphics for gallery MOOIMAN “Your Daily Male 2016” calendar.

__________________________

zelmenis1

Vāka dizains Jāņa Zelmeņa grāmatai “Turības svārsts”, 2015

Cover design for “Pendulum Of Whealth” by Jānis Zelmenis, 2015

__________________________

muzejgramata

Vāka dizains Tomislava Šolas grāmatai “Še mūžība vairs nemājo”, 2015

Cover design for “Eternity Does Not Live Here Anymore” by Tomislav Šola, 2015

__________________________

kartina2014

“Skatpunkts. Daugavgrīvas cietoksnis” – pastkarte BOLDERĀJAS GRUPAI, 2014

“An Aspect. Daugavgrīva Fortification” – a postcard for BOLDERAJA GROUP, 2014