Armīns Ozoliņš

arminsozolins2018(at)gmail.com

1970. Dobele, Latvija

Izglītība:

1990 – 95 Tallinas mākslas universitātes Ādas plastikas nodaļa (WWW.ARTUN.EE)
1985 – 89 Liepājas lietišķās mākslas v-sk. dekoratīvās noformēšanas nodaļa (WWW.LMMDV.EDU.LV)

art

Personālizstādes:

2018  Jaunas vecas grāmatas“, grāmatsējumu izstāde, Ķekavas pag. bibliotēka, Latvija

2013 Jaunākie darbi, Ķekavas Novadpētniecības muzejs, Ķekava, Latvija

j_darbi

2011 Dažādība, Dobeles Novadpētniecības muzejs, Dobele, Latvija

j_darbi1
2008 Brīvais laiks, projektu telpa ĒDNĪCA, Rīga, Latvija

Īpašs paldies par sadarbību: mūzika – Jānis Brunovskis, video – Arnis Stasaitis

aplis3

2000 Jauna zīme, galerija NOASS, Rīga, Latvija; galerija VAAL, Tallina, Igaunija

Īpašs paldies par sadarbību: mūzika – Jānis Brunovskis, konstrukcijas inženieris – Mārtiņš Kalniņš

noass
1999 Info Darbi“, galerija LAIPA, Valmiera, Latvija

jp
1998 Darbi“, Dobeles muzejs, Dobele, Latvija

dobele
1996 Impresionisms“, galerija M6, Rīga, Latvija
1996 Idiotija, klubs SLEPENAIS EKSPERIMENTS, Rīga, Latvija
1995 Man pieminekli neceļat“, klubs SLEPENAIS EKSPERIMENTS, Rīga, Latvija
1992 Pārbaude“, Dobeles Novadpētniecības muzejs, Dobele, Latvija

test

Grupas izstādes:

2022 Liepājas Mākslas un dizaina v-sk. absolventu darbu izstāde mākslas telpā CIVITA NOVA (“Lielais dzintars”), Liepāja

2021 Plenēra darbu izstāde Dobeles pilī, Dobele

2019 Lāčplēša dienai veltīta izstāde Daugavgrīvas cietoksnī, Bolderāja

(“1919” ir “Bolderājas grupas” kolekcijā kopš 2019. g.);

telpa ORLAN”, galerija APSĪDA, Rīga, Latvija;

2016 Tikums un netikums ir tikai krāsas, MĀKSLAS STACIJA, Dubulti, Latvija; Baltijas grāmatu mākslas biennāle, Pēterburga, Krievija

Dubulti_6

mif_kniga_objekt_arminsozolins

2015 “Pavasaris 2”, Liepājas muzejs; “Šķērssvītra: starp normatīvo un fantāziju”, LMC “kim?”, Rīga; “Augusts”, Bolderāja, Latvija

augusts1


2014 “Re – vīzija”, Bolderāja, Latvija; Baltijas grāmatu mākslas biennāle, Pēterburga, Krievija (https://issuu.com/bbabiennale/docs/bbab2014-catalogue/36)

Bo
2011 “Rakstiet vēstules!”, vides projekts, Bolderāja, Latvija

marka
2010 “SvARS”, vides projekts, Bolderāja, Latvija
2006 “KIPPU” galerija AGUéLI, Stokholma, Zviedrija

blast
2005 “Rudens 2004”, ARSENĀLS, Rīga, Latvija
2001 “Antins”, ARSENĀLS, Rīga, Latvija

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
2000 “Mode. Māksla. Mūzika”, 5. Baltijas valstu festivāls, Rīga, Latvija

mmm
2000 “Post Scriptum”, Bolderāja, Rīga, Latvija
1999 “Gramatika”, Latvijas jauno mākslinieku darbi, Tallina, Igaunija; “Balasts”, vides projekts, Bolderāja, Rīga;
“Tranzīts. Termināls”, 6. gadsk. SMMC – Rīga izstāde, vides projekts, Ventspils, Latvija

tt
1998 2. Vispārējā latviešu mākslas izstāde, Valsts Mākslas muzejs, Rīga, Latvija

(“Darbs bez nosaukuma” ir LNMM kolekcijā kopš 1998. g.)

vispar
1997 “Opera”, 5. gadsk. SMMC – Rīga izstāde, Dailes teātris, Rīga, Latvija

opera

“Logs / Spogulis” Somijas – Latvijas mūsdienu māksla, TAIDEHALLI, Helsinki, Somija; ARSENĀLS, Rīga, Latvija (“Brīvības robeža” ir LNMM kolekcijā kopš 2020. g.)

“Māja”, vides projekts, Bolderāja, Rīga, Latvija; “Izstāde – izstādē”. Radisson SAS Daugava, Rīga, Latvija

1996 “Geo – Ģeo”, 4. gadsk. SMMC – Rīga izstāde. Sabile, Latvija

geo

“Taisne / Posms”, Alute, Lietuva

tiese1

“Izdzīvošana”, Rauma Biennale Balticum, Rauma, Somija

rauma

1995 P.A.R.K. 4 DTV un RBS TV projekts. Amsterdama, Nīderlande; Rīga, Latvija
1994 “Taisne / Posms”, Alute, Lietuva

tiese

English _____________________________________________________________

18.05.1970, Dobele, Latvia

Education:

1990 – 95 Tallinn Art University, Department of Leather Crafts (WWW.ARTUN.EE)
1985 – 89 Liepaja College of Applied Art, Department of Design (WWW.LMMDV.EDU.LV)

Solo exhibitions:

2018  “New old books”, book art exhibition, Ķekava library

2013 “New Works”, Ķekava Local History Museum, Ķekava, Latvia

2011 “Variety”, Dobele Museum, Dobele, Latvia

dazh1
2008 “Free Time”, project space EDNICA, Riga, Latvia
2000 “A New Sign”. Gallery NOASS, Riga, Latvia; Gallery Vaal, Tallinn, Estonia
1999 “Info Works”, gallery LAIPA, Valmiera, Latvia
1998 “Works”, Dobele Museum, Dobele, Latvia
1996 “Impressionism”, gallery M6, Riga, Latvia

impress
1996 “Idiocy”, club SECRET EXPERIMENT, Riga, Latvia
1995 “This Is This And That Is That”, club SECRET EXPERIMENT, Riga, Latvia
1992 “Test”, Dobele Museum, Dobele, Latvia

Group exhibitions :

2022 Group exhibition in art space CIVITA NOVA (concert hall “Great amber”), Liepāja

2021 Paintings from Dobele plain-air, DOBELE CASTLE

2019 An exhibition dedicated to Lāčplēsis Day celebration, Bolderaja;   “space ORLAN”, Apsida gallery, Riga, Latvia;

2016 “Virtue and vice are nothing but colours”, ART STATION, Dubulti, Latvia;

Baltic Book Art Biennale. St. Petersburgh, Russia

mif

2015 “Spring 2”, Liepāja museum; “Slash: In Between The Normative And The Fantasy”, CAC “kim?”, Riga;

“August”, Bolderaja, Latvia
2014 “Re – vision”, Bolderaja, Latvia; Baltic Book Art Biennale. St. Petersburgh, Russia (https://issuu.com/bbabiennale/docs/bbab2014-catalogue/36)
2011 “Write letters!”, Bolderaja, Latvia
2010 “Weight”, Bolderaja, Latvia
2006 “KIPPU”, gallery AGUELI, Stockholm, Sweden
2005 “Autumn 2004”, ARSENĀLS, Riga, Latvia
2001 “Antins”, ARSENĀLS, Riga, Latvia
2000 “M.M.M.”, the 5th festival of Baltic states, Riga, Latvia; “Post Scriptum”, Bolderaja, Latvia
1999 “Grammar”, Young Latvian Art. Tallinn, Estonia; “Ballast”, Bolderaja, Latvia; “Transit. Terminal”, the 6th annual SCCA-Riga exhibition, Ventspils, Latvia
1998 The 2nd All-Latvian Art Exhibition, State Museum of Art, Riga, Latvia
1997 “Opera”, the 5th annual SCCA-Riga exhibition, Latvian Daile theatre, Riga, Latvia
1997 “Window / Mirror”, Finnish and Latvian Contemporary Art. TAIDEHALLI, Helsinki, Finland; ARSENĀLS, Riga, Latvia; “A House”, Bolderaja, Latvia; “Exhibition in exhibition”, Radisson SAS Daugava, Riga, Latvia

izstade
1996 “Straight / Section”, Alytus, Lithuania; “Geo-Geo”. The 4th annual SCCA-Riga exhibition, Sabile, Latvia; “Survival”, Rauma Biennale Balticum, Rauman Taidemuseo, Finland
1995 P.A.R.K. 4 DTV/TV and RBS TV project, Amsterdam, The Netherlands / Riga, Latvia
1994 “Straight / Section”, Alytus, Lithuania